Language
Wybierz język
Phone number
Zadzwoń do nas
+48 44 649 06 50
Language
Wybierz język

Formularz kontaktowy

Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Belzacka 176/178 | 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-01-08-590  

KRS: 0000521386

Kapitał Zakładowy 1.725.617,25 zł

 
Dział sprzedaży produktów standardowych

Barbara Papiernik

Kierownik Działu Sprzedaży Produktów Standardowych

telefon: +48 44 649 06 37, +48 604 244 164

e-mail: barbara_papiernik@emerson.pl

Znajdź punkty dystrybucji produktów Emerson >

 

Dział sprzedaży nadruków indywidualnych

Anna Radomiak

Key Account Manager
telefon: +48 44  649 07 22, +48 606 391 857
e-mail: anna_radomiak@emerson.pl

 

Sekretariat główny
telefon: +48 44 649 06 50

fax: +48 44 649 06 41
e-mail: sekretariat@emerson.pl

 

Formularz kontaktowy


 1. Imię i nazwisko
 2. Treść wiadomości
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu:
 5. W celu przesłania zapytania do Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k. prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w zależności od udzielonej zgody, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Klauzula informacyjna  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521386, NIP 771-01-08-590, REGON 590000402, adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 176/178

  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  e-mail: abi@emerson.pl
  tel.: +48 661 944 105
  IOD: Mariusz Dawid

  1.1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
  1.2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k. , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  1.3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.
  1.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  1.5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług ( np. obsługa prawna)
  1.6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody – do momentu udzielenia odpowiedzi , do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  1.7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail abi@emerson.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
  1.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Belzacka 176/178 | 97-300 Piotrków Trybunalski

 

telefon: +48 44 649 06 50
fax: +48 44 649 06 41
e-mail: sekretariat@emerson.pl